Puţini poeţi astăzi abordează genurile poeziei cu formă fixă,şi mai puţini cei ce se exprimă prin rondel,specie în care a excelat Alexandru Macedonski.Nicolae Costea Teleajen este din puţinii hărăziţi cu talent de aşi struni în chingile celor 13 versuri vibraţile eului,aşa cum o face în volumul Lebăda albă,Editura Karta-Graphic,2008.

Cartea ce cuprinde 103 rondeluri ne descoperă un poet cunoscător al tainelor poeziei şi tehnicile ei :Sunteţi albul voind s-alinte/Priviri de ochi împovărate./O,flori de mai,de om cântate/Crescute peste oseminte;(Rondelul florilor de mai).Amestecul de lirism adevărat cu muzicalitatea versurilor,de imagini frumoase cu acuitatea exprimării,de percepţie subtilă şi ritm creează o atmosferă inefabilă în poezie:Urcând ăn munţi pe cărăruie/Ne-oprim pe crestele de piatră/Ca să aflăm care statuie/E viaţa noastră fără pată/In anotimpul care suie!(Rondelul florilor albastre).Poetul închină rondeluri;florilor,morţii,cântului,ochilor,cojii de copac,toamnei,bradului,frunzelor,creând un întreg univers:Pe care roua cea mai fină/Cu frunza se-adânceşte-n vale/Când i-am cântat nervura lină/Strigând spre cer noi osanale;Astăzi,orbit sunt de lumină!(Rondelul fruzelor din văi).Extazul,iluminarea,transfigurarea în forme ale exorcismului,ale mântuirii fiinţei în faţa naturii printr-un fel de contopire a simţurilor cu natura,care cooptează fizionomia tentaculară a lumii,iată câteva elemente pe care le descoperim în rondelurile poetului:Ochiul său cu zări senine/Mi-a sădit săgeţi avare/Peste chipul de ruşine/Cu belşug de grea-ncercare/Am cântat mereu un soare!(Rondelul toamnelor de soare).Nicolae Costea Teleajen închină versuri vibrante lui Dumnezeu printr-o destăinuire sinceră:Voi plânge timpul ce mă ţine/În veşnicia de mormânt:/O Doamne,mă aplec spre Tine/Prin clipa de pământ ce sunt.(Rondelul către Dumnezeu).

Volumul de rondele Lebăda albă este o experienţă insolită în lirica de astăzi,o formă de renaştere al rondelului,un vis care redeschide poeziei contemporane gustul pentru forma fixă:Unde ajung,un câmp închis/Mă seceră cu-a lui durere/Lăsându-mă pe veci întins/Până ce grabnic mă va cere/Lebăda albă ca un vis…(Rondelul lebedei albe).

Acest volum nu este cântecul de lebădă al poetului.Nicolae Costea Teleajen mai are multe de spus atât în poezie,dar şi în proză şi monografiile pe care le-a scris sau care le are în pregătire. >>>Al. Florin Ţene>>>