„O CARTE PE ZI“ este un proiect experimental iniţiat şi organizat de Artur Silvestri şi susţinut prin contribuţia ASOCIAŢIEI SCRIITORILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA şi ARP - ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PATRIMONIU. Secretar general de redacţie: GABRIELA CHIRCEA
Publicaţia a fost inaugurată în data de 15 Ianuarie 2007, la aniversarea naşterii lui Eminescu.
____________________________

  • OBIECTIVE

    O CARTE PE ZI este o revistă literară despre literatura de azi, ce cuprinde cronici, „puncte de vedere“ şi recenzii despre cărţi comentate de critici literari, istorici, sociologi, cărturari şi scriitori. Aici vor fi regăsiţi, deopotrivă, scriitori importanţi, din toată România şi „de pretutindeni“ a căror operă este, însă, prea puţin cunoscută în confuzia de valori ce caracterizează epoca, dar şi comentatori şi cărturari aşezaţi în mod silit în penumbra unde i-a adus „monopolismul agresiv“ ce ocupă rampa şi nu îngăduie pătrunderea pe scenă decât a „prezenţelor ancilare“ care nu îl poate periclita. Publicarea materiei este zilnică, astfel încât pentru a citi cărţile lunii în curs trebuie să „răsfoiţi“ paginile de cronică începând de azi şi continuand „ieri“. Materialul publicat se arhivează lunar. Opiniile şi propunerile dvs. pot fi trimise - şi sunt aşteptate cu interes şi solidaritate - la adresa de e-mail: publicatiile.arp@gmail.com

  • __________________________

  • COLABORĂRI

    Colaborarea la revista on-line „O CARTE PE ZI“ este deschisă oricărui autor cu capacitate sau experienţă în domeniul comentariului de carte. Apariţia textelor este hotărâtă în Colegiul Redacţional având precădere comentariile semnate de cronicarii revistei * Expediţia textelor se poate face la adresa de e-mail publicatiile.arp@gmail.com * Textele trebuie să fie expediate în programul MS Word, în ataşament la mesajul dvs., redactate cu diacritice româneşti, cu caractere „Arial“, la mărimea de 12 pixeli. * Publicaţia fiind alcătuită prin voluntariat, colaborarea este onorifică.

  • ____________________________

Corespondenţa generală poate fi trimisă la adresa de e-mail: ocartepezi@gmail.com La aceeaşi adresă poate fi trimisă orice corespondenţă destinată membrilor redacţiei şi orice opinie privitoare la materialul apărut sau dorit. Sunt binevenite, şi vor fi studiate atent, orice semnalări privind cărţi mai puţin mediatizate, făcând parte din tematica de precădere a revistei.
____________________________
Preluarea textelor apărute în revista O CARTE PE ZI este posibilă numai cu acordul autorului.
* Responsabilitatea asupra fiecărui text publicat aparţine autorului conform reglementărilor internaţionale asupra acestui subiect. Opinia autorilor găzduiţi nu este întotdeauna şi opinia redacţiei.
_____________________________