(Ed.  Dacpress, 2006)

 

Jurnalul unui mitropolit (ediţie îngrijită şi prefaţată de P.S. Calinic, Episcop al Argeşului şi Muscelului, apărută la Editura Dacpress, pune în circulaţie mărturii inedite făcute în perioada „exilului“ de Mitropolitului Gurie Grosu al Basarabiei.


Scurtul jurnal al mitropolitului, descoperit de Ierarhul Argeşului şi Muscelului în Cartea de Aur a Mănăstirii Nămăieşti din Judeţul Argeş, este scris în decursul a trei zile (7-10 septembrie 1937). Mitropolitul Gurie Grosu descrie cauzele înlăturării sale din scaunul mitropolitan de la Chişinău, starea sufletească în care se află, precum şi date preţioase despre începuturile vieţii monahale sihăstreşti la Nămăieşti.


Asemenea Sfântului Ioan Botezătorul care a condamnat public, până în clipa morţii, pe regele Irod pentru că trăia în desfrânare, nici Mitropolitul Gurie Grosu nu-i permite regelui Carol al II-lea să intre în Altar, în timpul Sfintei Liturghii, pe Uşile Împărăteşti până nu va fi uns de Biserică şi nu va veni cu soţia legiuită. Umilirea regelui Carol al II-lea, aflat în vizită în capitala Basarabiei, este cauza înlăturării lui Gurie Grosu din scaunul mitropolitan de la Chişinău. Mitropolitul i-a interzis să intre în Altar prin Uşile Împărăteşti, în timpul Sfintei Liturghii, spunându-i în auzul şi văzut a mii de oameni: „Măria Ta! Asta s-o faci când vei veni cu coroana pe cap şi cu soţie legiuită!“ Mitropolitul făcea aluzie la faptul că regele Carol al II-lea nu fusese învestit, uns de Biserică la urcarea sa pe tron, şi la faptul că monarhul se despărţise de „soţia legiuită“ (regina Elena) şi trăia nelegitim cu Elena Lupescu.

 

Gurie Grosu este unul dintre ierarhii români care au păstorit turma lui Hristos cu dragoste şi grijă pentru credinţă şi neam. Viaţa mitropolitului s-a identificat cu viaţa românilor. Iată ce scrie mitropolitul despre Marea Unire de la 1 decembrie 1918: „Meditând asupra evenimentelor petrecute, contemplând măreţia şi splendoarea prefacerilor, înfăptuirilor, nu poţi alta să faci, decât să te prosterni şi, recunoscând neputincioşia omenească, să mărturiseşti puterea lui Dumnezeu, să vezi minunea zilelor noastre şi să strigi: „Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne! Toate întru înţelepciune Le-ai făcut… Cine este Dumnezeu Mare, ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, carele unul faci minuni… Minunea Unirii a urmat după multe suferinţe în cursul veacurilor, după multe osteneli, după multe necazuri, suportate cu răbdare, dar cu nădejde în viitor…“


Cartea reproduce integral însemnările Mitropolitului Gurie Grosu, în facsimil şi tehnoredactat pentru a fi accesibil atât specialiştilor cât şi publicului larg. Cu siguranţă, Dumnezeu rânduieşte, în toate timpurile şi locurile, oameni aleşi care să vegheze la păstrarea credinţei, a moralei şi vieţii creştine!

 

DANIEL GLIGORE