ASTRA în Banat până la Marea Unire, (cu o Prefaţă de prof. univ. dr. Nicolae Bocşan)

De la admirabila lucrare, din 1986, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, de Pamfil Matei, între cărţile consacrate „fenomenului valah ASTRA”, nu am aflat până azi vreuna mai riguros, mai acribios întocmită, decât a lui Cornel Petroman, ASTRA în Banat până la Marea Unire (2006), în ciuda celor două decenii ce s-au scurs între timp. E drept, ambele au fost la origini, teze de doctorat, prima datorându-se unui filolog, secunda – unui istoric. Remarcăm structurarea lucrării petromaniene, care, probabil, într-un al doilea volum, îşi va desfăşura cercetarea până în prezent, adică până la Astra pentru Banat, Porţile de Fier şi Românii de Pretutindeni (al cărei animator / protagonist este nonagenarul Cristea Sandu Timoc): (I) «ASTRA în istoria Românilor – repere istoriografice»; (II) «ASTRA şi Banatul până în anul 1896»; (III) «Extinderea activităţii ASTREI în Banat»; (IV) «Întemeierea şi istoricul despărţămintelor bănăţene»; (V) «Banatul la expoziţiile româneşti»; (VI) «Adunările generale ale Asociaţiunii desfăşurate în Banat până la Marea Unire»; (VII) «Direcţiile acţiunilor culturale şi obiectivele activităţilor desfăşurate de ASTRA în despărţămintele bănăţene». Fireşte, fiecare „despărţământ” din cele 13 ale ASTREI de Banat (Despărţământul de Lugoj, Despărţământul de Bocşa, Despărţământul de Sânmiclăuşul Mare, Despărţământul de Oraviţa, Despărţământul de Timişoara, Despărţământul de Caransebeş, Despărţământul de Panciova, Despărţământul de Torac, Despărţământul de Vârşeţ, Despărţământul de Lipova, Despărţământul de Ciacova, Despărţământul de Buziaş, Despărţământul de Biserica Albă) ar trebui să aibă câte o „monografie” riguros-ştiinţifică, după exemplul celei aflate în obiectivul recenziei noastre. Bogăţia izvoarelor, a informaţiilor ştiinţifice din lucrarea lui Cornel Petroman, din perspectiva anotimpului prezent al cercetării, oferă în fapt exploatarea veridică a filonului aurifer-iluminist până către zilele noastre; prefaţatorul, prof. univ. dr. Nicolae Bocşan, evidenţiază în acest sens: «Cartea profesorului dr. Cornel Petroman oferă metodologic o altă perspectivă asupra acţiunii culturale a Astrei. Mai mult decât (în) studiile publicate până acum, autorul scoate în relief eforturile Astrei pentru a facilita accesul poporului la cultură, pentru a lărgi suprafaţa de contact a fenomenului cultural cu poporul, pentru ridicarea culturală a naţiunii. (…) Meritul cărţii constă tocmai în faptul că a reuşit să ilustreze efortul Astrei de a coborî fenomenul cultural la nivelul populaţiei, că a reuşit să prezinte finalitatea acţiunii culturale astriste, într-o reconstituire ce a îmbinat deseori metoda istorică şi cea sociologică în veritabile pagini de sociologie a culturii.».

ION PACHIA TATOMIRESCU