Volumul de versuri al lui Mircea Tutilă, Poezii (Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2005) reuneşte între coperte două plachete publicate anterior (Câmpia învinsă – 1995 şi Trecerea clipei – 1997), alte 21 de poeme, sub titlul Parfum de măr, precum şi o Addenda cu alte 5 creaţii.
Despre plachetele mai sus menţionate s-au exprimat în termeni complezenţi câţiva condeieri, în revista Viaţa armatei sau ziarul Observatorul militar. Nimic rău în asta, dar fără girul unor critici literari, Mircea Tutilă riscă să alunece spre un soi de automulţumire, fără a avea certitudinea că scrierile sale poartă amprenta unui poet aflat în căutarea sinelui artistic.
>>>>>Const. Miu>>>>>