Florin Contrea, Povestiri stranii de pe cealaltă câmpie, Timişoara, Editura Marineasa; Dimitrie Cantemir — Discurs narativ şi normă retorică, Timişoara, Editura Hestia, 2006; Labirinth, Roman, Timişoara, Editura Anthropos, 2006; Portret în gri minor (cu o Precuvântare de Ioan Viorel Boldureanu), Timişoara, Editura Eurostampa, 2006.

La debutu-i „tardiv-arghezian”, s-ar putea zice, o „proză” bântuită / salvată de pânzele magnetice ale paradoxurilor (cf. Paradox, Paradoxul temporal, Povestire fantastică din altă planetă etc.), dar şi de-ale fantasticului din a doua jumătate a secolului al XX-lea, cultivă Florin Contrea (n. 11 mai 1942), în «Povestiri stranii de pe cealaltă câmpie» (2003), refăcând «pe cont propriu, întreaga avangardă interbelică», după cum aprecia şi editorului său, prozatorul Viorel Marineasa. În anul 2006, Florin Contrea publică trei cărţi: un volum de povestiri, un roman şi un volum de eseuri dedicate lui Dimitrie Cantemir (în temei, teza-i de doctorat). În lucrarea Dimitrie Cantemir — Discurs narativ şi normă retorică, >>>>>Ion Pachia Tatomirescu>>>>>